bridge

Beste Bridgers,

Na een schitterende zomer waarbij het voor velen te warm was om te bridgen, wordt het toch tijd om het

nieuwe bridgeseizoen 2019-2020 aan te kondigen.

Betreffende de bridgenamiddagen blijft alles bij het oude: er wordt gespeeld op maandag - en op

dinsdagnamiddag.

Aanvangsuur op maandag blijft om 14.15u. Op dinsdag wordt er gestart om 14.30 u stipt.

Vanwege het jaarlijks verlof van de uitbating, gaan onze bridgenamiddagen van maandag 14 en 21 okt,

dinsdag 15 en 22 okt 2019 door in het hotel Velotel, zoals voorgaande jaren.

Voorlopig wordt er geen bridge gespeeld op volgende dagen:

Maandag 13 april 2020 (Paasmaandag).

Dinsdag 24 december en 31 december 2019.

Maandag 2 september 2019 start het nieuwe seizoen. Inleg leden € 2, niet leden € 4.

Dinsdag 3 september 2019 start het Bridge kampioenschap Azalea. Inleg leden € 3 en voor de niet

leden € 5. De beste 20 uitslagen van de Bridgeleden worden in aanmerking genomen voor bepaling

van de rangschikking. De kampioen huldiging, gevolgd door een etentje gaat door op dinsdag 23 juni

2019. Dit is gratis voor diegene die min. 20 maal hebben gespeeld.

Het Lidgeld Azalea bridgeclub blijft onveranderd op € 35 en is geldig tot 31/12/2020. Voor diegene die reeds lid

zijn moet dit betaald zijn voor 31/12/2019. De nieuwe leden, moeten hun lidgeld betalen voor 1 september

2019. In deze prijs is het lidgeld van de Vlaamse Bridge Liga niet inbegrepen. Dit bedraagt € 50 per lid.

 

Indieneen koppel lid wenst te worden is het resp. € 50 en € 35. Dit bedrag wordt betaald voor 31 aug 2018 op

rekeningnummer BE14 0682 4199 1583 met vermelding naam, voornaam, adres en indien u nog geen lid bent

van de VBL bij een andere bridgeclub.

 

Wij raden iedereen aan om aan te sluiten bij de Vlaamse Bridgeliga.

Meer informatie wat je hiervoor terug krijgt vinden jullie op de website https://www.vbl.be/

Er wordt de spelers vriendelijk verzocht ten laatste 5 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, zodat

we stipt kunnen starten.

Tevens worden de spelers verzocht zowel de bridge-etiquette als de regelgeving rondom bridge na te leven.

De uitslag wordt berekend met het computerprogramma Messerbridge.

Met sportieve groeten

Jan