top of page

Beste Bridgers,

Het Lidgeld Azalea bridgeclub blijft onveranderd op € 35 en is geldig tot 31/12/2022.

 

Indien een koppel lid wenst te worden is het resp. € 50 en € 35. Dit bedrag wordt betaald voor 31 december 2021 op

rekeningnummer BE14 0682 4199 1583 met vermelding naam, voornaam, adres en indien u nog geen lid bent

van de VBL bij een andere bridgeclub.

 

Wij raden iedereen aan om aan te sluiten bij de Vlaamse Bridgeliga.

Meer informatie wat je hiervoor terug krijgt vinden jullie op de website https://www.vbl.be

Er wordt de spelers vriendelijk verzocht ten laatste 5 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, zodat

we stipt kunnen starten.

Tevens worden de spelers verzocht zowel de bridge-etiquette als de regelgeving rondom bridge na te leven.

De uitslag wordt berekend met het computerprogramma Messerbridge.

Met sportieve groeten

Jan

bottom of page