top of page

Hoe een plein reserveren?

 

Onze club maakt reeds een aantal jaren gebruik van het elite reserveringssysteem.

Thuis kan je een terrein reserveren of op de iPad in het clubhuis. (info : VTV kaart)

 

Telefonisch reserveren kan ook : 050 314045

 

Alle terreinen zijn dagelijks toegankelijk van 9 tot 22 uur.

De terreinen 2-3-4 zijn op het half uur.

De terreinen 1-5-6 zijn op het uur.

 

 

Kan ik een plein reserveren tijdens een interclub of tornooi?

 

Tijdens de tornooi / interclub periodes dient men eerst een afspraak te maken met de tornooi / interclub leiding.

 

 

 

Kan ik een niet-lid uitnodigen?

 

Ja, het is toegelaten een niet-lid uit te nodigen op onze terreinen :

- het is ieder lid toegelaten 2 maal per jaar iemand uit te nodigen om te tennissen mits inschrijving en een

   betaling van 5 euro vooraf aan de bar. (men kan dus max. 2 keer dezelfde persoon uitnodigen)

- het moet wel duidelijk zijn dat de bezoekers die niet aangesloten zijn bij de VTV-federatie NIET verzekerd zijn.

 

Ook niet-spelende leden (ook barleden genoemd) mogen een niet-spelend lid uitnodigen. Ook hier is de regel toepassing

van kracht. ( max. 2 maal per jaar )

 

Bij interclub, tornooien, sportkampen is uiteraard iedereen welkom !

 

 

Is mijn huisdier welkom?

 

Honden en andere dieren zijn niet toegelaten op de club. (tijdens tennistornooien wordt het oogluikend toegelaten)

 

 

Ik zou graag als lid iets willen organiseren in de club, kan dat?

 

Alle andere activiteiten of voorstellen moeten eerst aan het dagelijks bestuur voorgelegd worden.

 

 

 

 

- Je moet lid zijn van K.T.C. Azalea. Wordt als lid beschouwd, diegene die zijn lidgeld heeft betaald,

het lidgeld loopt samen met een volledig kalenderjaar.

 

- Het clubhuis,de kleedkamers en de sanitaire inrichtingen moeten net gehouden worden en bij het betreden

van het clubhuis is het wenselijk de tennisschoenen eerst af te kloppen. Er moet zorg gedragen worden voor alles

wat ter beschikking staat voor de leden : computer, biljart, vogelpik, rackets, …

 

- Na het spel is het vegen van het terrein verplicht.

 

- Het dragen van tenniskledij en aangepaste tennisschoenen zijn vereist.

 

- Alle lege blikjes en waterflessen horen in de vuilnisbakken.

 

- De openingsuren van de bar hangen uit op het info bord en het sluitingsuur beslist de uitbater ‘als goede huisvader’.

 

- De toegangspoort en deur dienen steeds gesloten te worden voor de veiligheid van de kleine kinderen.

 

- De ouders zorgen ervoor dat hun kinderen zich correct gedragen.

faq

huisreglement 

bottom of page